Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie
info@example.com

Related Posts

+48 (016) 632-81-00 +48 (016) 632-81-10
sekretariat@szpital.lubaczowski.com
  1. Udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych w Oddziale Ginekologiczno – Położniczym SP ZOZ w Lubaczowie oraz pełnienie funkcji Kierownika Oddziału Ginekologiczno – Położniczego w godzinach od 800 do 1500 w dni powszednie, w okresie od 01.01.2024r. do 31.12.2025r.
  2. Udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych w Oddziale Ginekologiczno – Położniczym SP ZOZ w Lubaczowie oraz pełnienie funkcji Zastępcy Kierownika Oddziału Ginekologiczno – Położniczego w godzinach od 800 do 1500 w dni powszednie, w okresie od  01.2024r. do 31.12.2025r.
  3. Udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych w Oddziale Ginekologiczno – Położniczym SP ZOZ w Lubaczowie w godzinach od 800 do 1500 w dni powszednie, w okresie od 01.01.2024r. do 31.12.2025r.
  4. Udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych w Oddziale Ginekologiczno – Położniczym SP ZOZ w Lubaczowie w formie dyżurów lekarskich w godzinach od 1500 do 800 dnia następnego (17 godzin) w dni powszednie, oraz w godzinach od 800 do 800 dnia następnego (24 godziny) w soboty, niedziele i dni świąteczne w okresie od 01.01.2024r. do 31.12.2025r.
  5. Udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych w Poradni „K” SP ZOZ w Lubaczowie w godzinach jej otwarcia, w okresie od 01.01.2024r. do 31.12.2025r.

 

Ogłoszenie o konkursie 22.11.2023 r.

Szczegółowe warunki konkursu

Udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych w Oddziale Ginekologiczno – Położniczym SP ZOZ w Lubaczowie oraz pełnienie funkcji Kierownika Oddziału Ginekologiczno – Położniczego w godzinach od 800 do 1500 w dni powszednie, w okresie od 01.01.2024r. do 31.12.2025r.

 

Szczegółowe warunki konkursu

Udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych w Oddziale Ginekologiczno – Położniczym SP ZOZ w Lubaczowie oraz pełnienie funkcji Zastępcy Kierownika Oddziału Ginekologiczno – Położniczego w godzinach od 800 do 1500  w dni powszednie, w okresie od  01.2024r. do 31.12.2025r.

Szczegółowe warunki konkursu

Udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych w Oddziale Ginekologiczno – Położniczym SP ZOZ w Lubaczowie w godzinach od 800 do 1500 w dni powszednie

Szczegółowe warunki konkursuUdzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych w Oddziale Ginekologiczno – Położniczym SP ZOZ w Lubaczowie w formie dyżurów lekarskich w godzinach od 1500 do 800 dnia następnego (17 godzin) w dni powszednie, oraz w godzinach od 800 do 800 dnia następnego (24 godziny) w soboty, niedziele i dni świąteczne w okresie od 01.01.2024r. do 31.12.2025r.

 

Udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych w Poradni „K” SP ZOZ w Lubaczowie w godzinach jej otwarcia, w okresie od 01.01.2024r. do 31.12.2025r.

 

Formularze ofertowe

Klauzula dla oferentów

Zawiadomienie o wyborze oferty: Udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych w Oddziale Ginekologiczno – Położniczym SP ZOZ w Lubaczowie oraz pełnienie funkcji Kierownika Oddziału Ginekologiczno – Położniczego w godzinach od 800 do 1500 w dni powszednie, w okresie od 01.01.2024r. do 31.12.2025r.

Zawiadomienie o wyborze oferty: Udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych w Oddziale Ginekologiczno – Położniczym SP ZOZ w Lubaczowie oraz pełnienie funkcji Zastępcy Kierownika Oddziału Ginekologiczno – Położniczego w godzinach od 800 do 1500 w dni powszednie, w okresie od  01.2024r. do 31.12.2025r.

Zawiadomienie o wyborze oferty: Udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych w Oddziale Ginekologiczno – Położniczym SP ZOZ w Lubaczowie w godzinach od 800 do 1500 w dni powszednie, w okresie od 01.01.2024r. do 31.12.2025r.

 

Zawiadomienie o wyborze oferty: Udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych w Oddziale Ginekologiczno – Położniczym SP ZOZ w Lubaczowie w formie dyżurów lekarskich w godzinach od 1500 do 800 dnia następnego (17 godzin) w dni powszednie, oraz w godzinach od 800 do 800 dnia następnego (24 godziny) w soboty, niedziele i dni świąteczne w okresie od 01.01.2024r. do 31.12.2025r.

 

Zawiadomienie o wyborze oferty: Udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych w Poradni „K” SP ZOZ w Lubaczowie w godzinach jej otwarcia, w okresie od 01.01.2024r. do 31.12.2025r.