Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie
info@example.com

Related Posts

+48 (016) 632-81-00 +48 (016) 632-81-10
sekretariat@szpital.lubaczowski.com

Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w następujących zakresach:

  1. Udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych w ramach pełnionych dyżurów lekarskich na Oddziale Chirurgicznym i Oddziale Chirurgii Urazowo – Ortopedycznej Szpitala SP ZOZ w Lubaczowie w okresie od 01.10.2023r. do 30.09.2025r.
  2. Udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych w ramach pełnionych dyżurów lekarskich na Oddziale Pediatrycznym i Oddziale Noworodkowym Szpitala SP ZOZ w Lubaczowie w okresie od 01.10.2023r. do 30.09.2025r.
  3. Udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych w ramach pełnionych dyżurów lekarskich w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym (pion chirurgiczny) SP ZOZ w Lubaczowie w okresie od 01.10.2023r. do 30.09.2025r. 

Ogłoszenie o konkursie 12.09.2023 r.

Szczegółowe warunki konkursu na: 

  1. Udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych w ramach pełnionych dyżurów lekarskich na Oddziale Chirurgicznym i Oddziale Chirurgii Urazowo – Ortopedycznej Szpitala SP ZOZ w Lubaczowie w okresie od 01.10.2023r. do 30.09.2025r.
  2. Udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych w ramach pełnionych dyżurów lekarskich na Oddziale Pediatrycznym i Oddziale Noworodkowym Szpitala SP ZOZ w Lubaczowie w okresie od 01.10.2023r. do 30.09.2025r.
  3. Udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych w ramach pełnionych dyżurów lekarskich w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym (pion chirurgiczny) SP ZOZ w Lubaczowie w okresie od 01.10.2023r. do 30.09.2025r. 

Formularz ofertowy „Udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych w ramach pełnionych dyżurów lekarskich na Oddziale Chirurgicznym i Oddziale Chirurgii Urazowo – Ortopedycznej Szpitala SP ZOZ  w Lubaczowie w okresie od 01.10.2023r. do 30.09.2025r.”

 

Formularz ofertowy „Udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych w ramach pełnionych dyżurów lekarskich na Oddziale Pediatrycznym i Noworodkowym Szpitala SP ZOZ w Lubaczowie w okresie od 01.10.2023r. do 30.09.2025r.”

Formularz ofertowy „Udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych w ramach pełnionych dyżurów lekarskich w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym SP ZOZ w Lubaczowie (pion chirurgiczny) w okresie od 01.10.2023r. do 30.09.2025r.”

Klauzura dla oferentów

Zawiadomienie o wyborze oferty: Udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych w ramach pełnionych dyżurów lekarskich na Oddziale Chirurgicznym i Oddziale Chirurgii Urazowo – Ortopedycznej Szpitala SP ZOZ  w Lubaczowie w okresie od 01.10.2023r. do 30.09.2025r.

Zawiadomienie o wyborze oferty: Udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych w ramach pełnionych dyżurów lekarskich na Oddziale Pediatrycznym i Noworodkowym Szpitala SP ZOZ w Lubaczowie w okresie od 01.10.2023r. do 30.09.2025r.

Zawiadomienie o wyborze oferty: Udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych w ramach pełnionych dyżurów lekarskich w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym SP ZOZ w Lubaczowie (pion chirurgiczny) w okresie od 01.10.2023r. do 30.09.2025r.