Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie
info@example.com

Related Posts

+48 (016) 632-81-00 +48 (016) 632-81-10
sekretariat@szpital.lubaczowski.com

Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w następujących zakresach:

  1. „Udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach pełnionych dyżurów lekarskich na Oddziale Pediatrycznym i Oddziale Neonatologicznym Szpitala SP ZOZ w Lubaczowie w okresie od 01.05.2023r. do 30.04.2025r.”

Ogłoszenie o konkursie 21.03.2023 r.

Szczegółowe warunki konkursu na: „Udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach pełnionych dyżurów lekarskich na Oddziale Pediatrycznym i Oddziale Neonatologicznym Szpitala SP ZOZ w Lubaczowie w okresie od 01.05.2023r. do 30.04.2025r.”

Formularz ofertowy

Klauzura dla oferentów

Zawiadomienie