Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie
info@example.com

Related Posts

+48 (016) 632-81-00 +48 (016) 632-81-10
sekretariat@szpital.lubaczowski.com
  1. Udzielanie świadczeń zdrowotnych w postaci lekarskiej obsługi radiologicznej pacjentów SP ZOZ w Lubaczowie tj. wykonywanie i opisy badań USG, opisy zdjęć RTG, wykonywanie badań tomograficznych oraz ich opisy w miejscu Zamawiającego (bez teleradiologii) w okresie od 01.05.2024r. do 30.04.2026r

Ogłoszenie o konkursie 14.03.2024 r.

Szczegółowe warunki konkursu

 

Formularz ofertowy

Klauzula dla oferentów

Zawiadomienie o wyborze oferty 07.05.2024 r.