Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie
info@example.com

Related Posts

+48 (016) 632-81-00 +48 (016) 632-81-10
sekretariat@szpital.lubaczowski.com

Udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych na Oddziale Chorób Wewnętrznych Szpitala SP ZOZ w Lubaczowie oraz pełnienie funkcji Z-cy Kierownika Oddziału Chorób Wewnętrznych w godzinach od 725 do 1500 w dni powszednie, w okresie od  07.2020r. do 31.01.2023r.

 

Ogłoszenie 26.05.2020r

Formularz ofertowy

Szczegółowe warunki konkursu

Zawiadomienie o wyborze oferty 23.06.2020 r.