Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie
info@example.com

Related Posts

+48 (016) 632-81-00 +48 (016) 632-81-10
sekretariat@szpital.lubaczowski.com

Udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych w Zakładzie Opiekuńczo – Leczniczym, w okresie od 01.02.2020r. do 31.01.2023r.

 

Ogłoszenie 10.01.2020r

Formularz ofertowy – ZOL

Szczegółowe warunki konkursu ofert – ZOL

Zawiadomienie o wyborze oferty