Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie
info@example.com

Related Posts

+48 (016) 632-81-00 +48 (016) 632-81-10
sekretariat@szpital.lubaczowski.com

Udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych w Oddziale Ginekologiczno – Położniczym SP ZOZ w Lubaczowie oraz pełnienie funkcji Z-cy Kierownika Oddziału Ginekologiczno – Położniczego w godzinach od 800 do 1500 w okresie od  01.02.2020r. do 31.12.2021r.

Ogłoszenie 10.01.2020r

Formularz ofertowy – Oddział Ginekologiczno – Położniczy

Szczegółowe warunki konkursu ofert – Oddział Ginekologiczno – Położniczy

Zawiadomienie o wyborze oferty