Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie
info@example.com

Related Posts

+48 (016) 632-81-00 +48 (016) 632-81-10
sekretariat@szpital.lubaczowski.com

Udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych  na oddziale chirurgii ogólnej i bloku operacyjnym oraz pełnienia funkcji Kierownika oddziału chirurgii ogólnej Szpitala SP ZOZ w Lubaczowie w okresie od 01.11.2019r. do 31.10.2021r.

Ogłoszenie 04.10.2019r

Formularze ofertowe

Szczegółowe warunki konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych – Kierownik Oddziału Chirurgicznego

Szczegółowe warunki konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych – konsultacje chirurgiczne z USG Doppler żył.

Szczegółowe warunki konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych – lekarze chirurdzy

Szczegółowe warunki konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych – Poradnia Chirurgiczna

Zawiadomienie o wyborze oferty 30.10.2019 r.