Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie
info@example.com

Related Posts

+48 (016) 632-81-00 +48 (016) 632-81-10
sekretariat@szpital.lubaczowski.com

Udzielanie świadczeń zdrowotnych w postaci lekarskiej obsługi radiologicznej pacjentów SP ZOZ w Lubaczowie tj. wykonywanie i opisy badań USG, opisy zdjęć RTG, wykonywanie badań tomograficznych oraz ich opisy w miejscu Zamawiającego w okresie od 01.04.2019r. do 31.03.2020r.

Ogłoszenie 11.03.2019r

Formularz ofertowy – Radiologia

Szczegółowe warunki konkursu ofert – Radiologia