Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie
info@example.com

Related Posts

+48 (016) 632-81-00 +48 (016) 632-81-10
sekretariat@szpital.lubaczowski.com

Udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych w ramach pełnionych dyżurów lekarskich na Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii Szpitala SP ZOZ w Lubaczowie w okresie od 04.2019r. do 31.03.2022r.

Ogłoszenie 11.03.2019r

Formularz ofertowy – Anestezjologia – dyżury lekarskie

Formularz ofertowy – Anestezjologia – gotowość pod telefonem

Formularz ofertowy – Anestezjologia – praca od 7-15

Szczegółowe warunki konkursu ofert – Anestezjologia – dyżury lekarskie

Szczegółowe warunki konkursu ofert – Anestezjologia – gotowość pod telefonem

Szczegółowe warunki konkursu ofert – Anestezjologia – praca od 7-15