Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie
info@example.com

Related Posts

+48 (016) 632-81-00 +48 (016) 632-81-10
sekretariat@szpital.lubaczowski.com

ZP.232.15.2023 – Zaproszenie do złożenia oferty na dostawę materiałów biurowych i eksplotacyjnych do drukarek oraz drobnego sprzętu naprawczego.

Zaproszenie 18.07.2023r.

Załączniki

Modyfikacja 24.07.2023r.

Modyfikacja II 24.07.2023r.

Modyfikacja III 25.07.2023r.

Informacja 27.07.2023r.

Zawiadomienie o wyborze oferty 02.08.2023r.