Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie
info@example.com

Related Posts

+48 (016) 632-81-00 +48 (016) 632-81-10
sekretariat@szpital.lubaczowski.com

     Lubaczów, 06.03.2023

ZP.261.6.2023

 

 

 

 ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

 

 

Działając na podstawie art. 260 ust. 1 Ustawy z dnia 11 września 23019r. Prawo zamówień publicznych Zamawiający SPZOZ w Lubaczowie zawiadamia o unieważnieniu postępowania prowadzonego w trybie zamówienia z wolnej ręki na dostawę paliwa gazowego.

Uzasadnienie prawne: art. 255 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych

Uzasadnienie faktyczne: Negocjacje nie doprowadziły do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

 

 

Dyrektor SPZOZ w Lubaczowie

Piotr Cencora