Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie
info@example.com

Related Posts

+48 (016) 632-81-00 +48 (016) 632-81-10
sekretariat@szpital.lubaczowski.com

Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w następujących zakresach:

  1. Udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych w Zakładzie Opiekuńczo – Leczniczym, w okresie od 01.02.2023r. do 31.03.2025r.
  2. Udzielanie lekarskich specjalistycznych konsultacji zdrowotnych w dziedzinie psychiatrii pacjentom Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego SP ZOZ w Lubaczowie,  w okresie od 01.02.2023r. do 31.03.2025r.

Ogłoszenie o konkursie 10.01.2023 r.

Szczegółowe warunki konkursu na: „Udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych w Zakładzie Opiekuńczo – Leczniczym, w okresie od 01.02.2023r. do 31.03.2025r”

Formularz ofertowy

Szczegółowe warunki konkursu na: „Udzielanie lekarskich specjalistycznych konsultacji zdrowotnych w dziedzinie psychiatrii pacjentom Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego SP ZOZ w Lubaczowie, w okresie od 01.02.2023r. do 31.03.2025r”

Formularz ofertowy

Klauzura dla oferentów

Informacja z otwarcia ofert

Zawiadomienie o wyborze oferty