Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie
info@example.com

Related Posts

+48 (016) 632-81-00 +48 (016) 632-81-10
sekretariat@szpital.lubaczowski.com

Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w następujących zakresach:

Udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych w Oddziale Chorób Wewnętrznych SP ZOZ w Lubaczowie oraz pełnienie funkcji Kierownika Oddziału Chorób Wewnętrznych w godzinach od 725 do 1500 w dni powszednie, w okresie od  01.02.2023r. do 30.06.2024r.

 

Ogłoszenie o konkursie 10.01.2023 r.

Szczegółowe warunki konkursu na: „Udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych w Oddziale Chorób Wewnętrznych SP ZOZ w Lubaczowie oraz pełnienie funkcji Kierownika Oddziału Chorób Wewnętrznych w godzinach od 725 do 1500 w dni powszednie, w okresie od  01.02.2023r. do 30.06.2024r. „

Formularz ofertowy

Klauzula dla oferentów

Zawiadomienie o wyborze oferty 23.01.2023 r.