Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie
info@example.com

Related Posts

+48 (016) 632-81-00 +48 (016) 632-81-10
sekretariat@szpital.lubaczowski.com

Dokumenty do pobrania

Wniosek o umieszczenie w ZOL

Wniosek o wydanie skierowania do Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego

Skierowanie

Wywiad pielęgniarski i zaświadczenie lekarskie

Skala Barthel