Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie
info@example.com

Related Posts

+48 (016) 632-81-00 +48 (016) 632-81-10
sekretariat@szpital.lubaczowski.com

Lubaczów 19-05-2021 r.

Zarządzenie dyrektora w sprawie odwiedzin w Zakładzie Opiekuńczo – Leczniczym

Od dnia 20 maja 2021 r. zostają wznowione w odwiedziny pacjentów ZOL w reżimie sanitarnym.
Zasady:
1) Odwiedziny mogą się odbyć po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z Kierownikiem ZOL lub osobą przez niego upoważnioną, numer kontaktowy : 16 632-81-33
2) Częstotliwość odwiedzin 1 raz na 2 tygodnie
3) W odwiedzinach może uczestniczyć tylko jedna osoba
4) Czas odwiedzin do 30 minut
5) Osoba wchodząca do zakładu zobowiązana jest:
     – wypełnić ankietę,
     – poddać się pomiarowi temperatury ciała,
     – zdezynfekować ręce,
     – ubrać fartuch ochronny, maskę na twarz i nos.
6) Odwiedziny będą realizowane w wyznaczonym pomieszczeniu.

 

Dyrektor SP ZOZ

w Lubaczowie

Lubaczów 19-10-2016r.

 Pan

Jerzy Owsiak

Prezes Zarządu Fundacji

Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

 

Szanowny Panie w imieniu własnym, wszystkich pracowników i pacjentów Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego     składamy na ręce Pana Prezesa wielkie podziękowania za przekazany sprzęt na potrzeby pacjentów     Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego     działającego przy naszym Szpitalu.

W roku 2016 Fundacja WOŚP przekazała w darze sprzęt o wartości 350,000zł.

Otrzymaliśmy następujący sprzęt medyczny:

  • 41 łóżek     sterowanych elektronicznie z materacami i     szafkami przyłóżkowymi,
  • 2 materace przeciwodleżynowe zmiennociśnieniowe,
  • 1 aparat EKG,
  • 1 podnośnik elektroniczny mobilny z nosidłem z wagą,
  • 4 wózki inwalidzkie,
  • 1 krzesło prysznicowe TR 1000
  • 2 aparaty do mierzenia RR elektroniczne.

Przekazany sprzęt jest niezbędny do leczenia, pielęgnacji i podnoszenia komfortu pobytu pacjentów w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym.

Nowoczesny sprzęt, który otrzymaliśmy od Państwa umożliwia naszym seniorom optymalny powrót do zdrowia i sprawności, jednoczenie ułatwia pracę personelu medycznego.

Pragnę jeszcze raz serdecznie podziękować Fundacji WOŚP, wszystkim darczyńcom, wolontariuszom i wszystkim którzy przyczynili się do poprawy jakości opieki nad osobami niepełnosprawnymi, leczonymi w naszym zakładzie..

Nie ukrywam, że liczymy na dalszą pomoc i wsparcie w kolejnych latach.

 Z wyrazami szacunku

Dyrektor SP ZOZ w Lubaczowie

mgr inż.Stanisław Bury