Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie
info@example.com

Related Posts

+48 (016) 632-81-00 +48 (016) 632-81-10
sekretariat@szpital.lubaczowski.com

Cennik usług medycznych SP ZOZ w Lubaczowie

 

Zmiana cennika usług medycznych SP ZOZ Lubaczów (24.02.2020 r.)

 

Zarządzenie Nr 7/2020

Cennik usług medycznych (aktualny)

 

Zmiana cennika usług medycznych SP ZOZ Lubaczów (16.09.2020 r.)

Zarządzenie Nr 35/2020

Cennik usług medycznych (aktualny)

 

Zmiana cennika usług medycznych SP ZOZ Lubaczów (01.12.2020 r.)

Zarządzenie Nr 40/2020

Cennik usług medycznych (aktualny)