Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie
info@example.com

Related Posts

+48 (016) 632-81-00 +48 (016) 632-81-10
sekretariat@szpital.lubaczowski.com

Podziękowania dla Darczyńców Szpitala „Trzeba życzliwości i dobroci, aby pomagać.  Trzeba wielkości ducha, aby pomagać bezinteresownie.  Trzeba odwagi, aby nie zważając na przeszkody,  wytrwale i do końca wyciągać przyjazną dłoń.”                                                                                 Cyceron   Szanowni Państwo,  Darczyńcy i Przyjaciele Naszego szpitala !   Pragniemy wyrazić Naszą ogromną wdzięczność  i