Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie
info@example.com

Related Posts

+48 (016) 632-81-00 +48 (016) 632-81-10
sekretariat@szpital.lubaczowski.com

Zarząd powiatu w Lubaczowie ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie

 

Uchwała Nr 146/588/2022 Zarządu Powiatu w Lubaczowie

 

Regulamin przeprowadzenia konkursu

 

No Comments
Post a Comment
Name
E-mail
Website