Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie
ul. Mickiewicza 168, 37-600 Lubaczów,
tel: +48 (016) 632-81-00,
fax: +48 (016) 6328110,
NIP: 793-14-00-573
Regon: 000306667
e-mail: spzozlubaczow.metorg@o2.pl;
sekretariat@szpital.lubaczowski.com
 
   
         
Szablon zgodny z XHTML
Valid XHTML 1.0 Transitional

Zamówienia do 30000 EUROZamówienia 2018

ZP.232.1.2018 Zaproszenie do składania ofert na wykonanie tablicy informacyjno-promocyjnej w ramach promocji projektu pn. „Modernizacja wyposażenia medycznego Szpitala Powiatowego w Lubaczowie”

ZP.232.2.2018 Ogłoszenie o zamówieniu - dostawa aparatury oraz sprzętu medycznego z podziałem na zadania

ZP.232.3.2018 Ogłoszenie o zamówieniu - usługa konserwacji dźwigów zainstalowanych w obiektach zamawiającego.

Zamówienia 2017

ZP.232.1.2017 Zaproszenie do składania ofert na usługę zarządzania projektem pn. „Zwiększenie bezpieczeństwa zdrowotnego w Powiecie Lubaczowskim poprzez zakup sprzętu medycznego dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego i budowę lądowiska dla helikopterów w Lubaczowie”

ZP.232.2.2017 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawa opatrunków specjalistycznych.

ZP.232.3.2017 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługa konserwacji dźwigów zainstalowanych w obiektach zamawiającego.

ZP.232.4.2017 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawa materiałów zużywalnych do procesu sterylizacji.

ZP.232.5.2017 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawa środków do czyszczenia i pielęgnacji powierzchni.

ZP.232.6.2017 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawa środków czystości z podziałem na zadania.

ZP.232.7.2017 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługa czyszczenia i konserwacji układów wentylacji nawiewowo-wywiewnej pawilonu diagnostycznego H (OIOM).

ZP.232.8.2017 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawa materiałów biurowych i eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek, drobnego sprzętu naprawczego.

ZP.232.9.2017 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawa oraz montaż systemu drzwi automatycznych z kurtyną powietrzną.

ZP.232.10.2017 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawa oraz montaż systemu drzwi automatycznych z kurtyną powietrzną.

ZP.232.11.2017 ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT na pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad budową lądowiska w ramach projektu pn. „Zwiększenie bezpieczeństwa zdrowotnego w Powiecie Lubaczowskim poprzez zakup sprzętu medycznego dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego i budowę lądowiska dla helikopterów w Lubaczowie” .

ZP.232.12.2017 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - udzielenie kredytu bankowego lub pożyczki finansowej.

ZP.232.13.2017 ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT na zamieszczenie ogłoszenia w prasie w ramach promocji projektu pn. „Zwiększenie bezpieczeostwa zdrowotnego w Powiecie Lubaczowskim poprzez zakup sprzętu medycznego dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego i budowę lądowiska dla helikopterów w Lubaczowie”.

ZP.232.14.2017 ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT na wykonanie tablicy informacyjno-pamiątkowej oraz naklejek unijnych w ramach promocji projektu pn. „Zwiększenie bezpieczeństwa zdrowotnego w Powiecie Lubaczowskim poprzez zakup sprzętu medycznego dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego i budowę lądowiska dla helikopterów w Lubaczowie”.

ZP.232.15.2017 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU na dostawę fartuchów , serwet chirurgicznych .

ZP.232.16.2017 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU na dostawę akcesorii do aparatu wspomagającego oddychanie u noworodków Infant -Flow.

ZP.232.17.2017 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU na dostawę osprzętu do Diatermii ICC-300.

ZP.232.18.2017 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU na naprawę, uruchomienie, programowanie systemu przyzywowego (ackerman) na oddziale wewnętrznym.

ZP.232.19.2017 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - przegląd kotłów gazowo-olejowych.

Zamówienia 2016

1/Z/2016 Ogłoszenie o zamówieniu - dostawa monitora do ciągłych pomiarów hemodynamicznych zgodnie z zestawieniem wymaganych parametrów technicznych stanowiącym załącznik nr 3 do ogłoszenia.

2/Z/2016 Ogłoszenie o zamówieniu - usługi przeprowadzenia szkoleń okresowych w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy dla poszczególnych grup zawodowych, uwzględniając regulacje prawne dotyczące pracowników służby zdrowia.

3/Z/2016 Ogłoszenie o zamówieniu - usługa konserwacji dźwigów zainstalowanych w obiektach zamawiającego.

4/Z/2016 Ogłoszenie o zamówieniu - dostawa środków do czyszczenia i pielęgnacji powierzchni oraz dozowników.

ZP.232.5.2016 Ogłoszenie o zamówieniu - dostawa środków czystości, worków, środków piorących, akcesorii do sprzątania, ręczników, prześcieradeł papierowych w roli.

ZP.232.6.2016 Ogłoszenie o zamówieniu - dostawa materiałów biurowych i eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek.

ZP.232.7.2016 Ogłoszenie o zamówieniu - wykonanie usługi przeglądu i konserwacji podręcznego sprzętu przeciw pożarowego, zewnętrznej i wewnętrznej instalacji hydrantowej, systemu sygnalizacji pożaru oraz systemu oddymiania.

ZP.232.8.2016 Ogłoszenie o zamówieniu - dostawa fotela do pobierania krwi i wyposażenia pomocniczego wraz z montażem, uruchomieniem i przeszkoleniem.

ZP.232.9.2016 Ogłoszenie o zamówieniu - dostawa urządzenia do mechanicznej kompresji klatki piersiowej dla dorosłych zgodnie z zestawieniem wymaganych parametrów technicznych stanowiącym załącznik nr 3 do ogłoszenia.