Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie
ul. Mickiewicza 168, 37-600 Lubaczów,
tel: +48 (016) 632-81-00,
fax: +48 (016) 6328110,
NIP: 793-14-00-573
Regon: 000306667
e-mail: spzozlubaczow.metorg@o2.pl;
sekretariat@szpital.lubaczowski.com
 
   
         
Szablon zgodny z XHTML
Valid XHTML 1.0 Transitional

Przetargi 2018

ZP.261.1.2018 - Ogłoszenie o zamówieniu na świadczenie usług w zakresie przygotowywania i dostarczania posiłków na bazie przyjętych w dzierżawę pomieszczeń i wyposażenia kuchennego dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie.

ZP.261.2.2018 - Przetarg nieograniczony na dostawę aparatury medycznej do diagnostyki obrazowej w ramach projektu pn. „Modernizacja wyposażenia medycznego szpitala Powiatowego w Lubaczowie” nr RPPK.06.02.01-17-0018/17-00 współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej nr VI „Spójność Przestrzenna i Społeczna” działanie 6.2 Infrastruktura ochrony zdrowia i pomocy społecznej, poddziałanie 6.2.1 Infrastruktura ochrony zdrowia Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020.

Plan postępowań na udzielanie zamówień

Plan postępowań na 2017r.

Plan postępowań na 2018r.

Przetargi 2017

ZP.261.1.2017 - Przetarg nieograniczony - Dostawa sprzętu medycznego z podziałem na zadania w ramach projektu pn. „Zwiększenie bezpieczeństwa zdrowotnego w Powiecie Lubaczowskim poprzez zakup sprzętu medycznego dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego i budowę lądowiska dla helikopterów w Lubaczowie”

ZP.261.2.2017 - Przetarg nieograniczony - Dostawa sprzętu medycznego część II z podziałem na zadania w ramach projektu pn. „Zwiększenie bezpieczeństwa zdrowotnego w Powiecie Lubaczowskim poprzez zakup sprzętu medycznego dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego i budowę lądowiska dla helikopterów w Lubaczowie”

ZP.261.3.2017 - Przetarg nieograniczony - dostawa energii elektrycznej na potrzeby SPZOZ w Lubaczowie

ZP.261.4.2017 - Przetarg nieograniczony - Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku oraz drobnego sprzętu medycznego.

ZP.261.5.2017 - Przetarg nieograniczony - budowa lądowiska przyziemnego dla helikopterów w ramach projektu pn. „Zwiększenie bezpieczeństwa zdrowotnego w Powiecie Lubaczowskim poprzez zakup sprzętu medycznego dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego i budowę lądowiska dla helikopterów w Lubaczowie” .

ZP.261.6.2017 - Przetarg nieograniczony - dostawa sprzętu medycznego część III z podziałem na zadania w ramach projektu pn. „Zwiększenie bezpieczeństwa zdrowotnego w Powiecie Lubaczowskim poprzez zakup sprzętu medycznego dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego i budowę lądowiska dla helikopterów w Lubaczowie”.

ZP.261.7.2017 - Przetarg nieograniczony - Dostawa akcesoriów do aparatów oraz drobnego sprzętu medycznego.

ZP.261.8.2017 - Przetarg nieograniczony - Dostawa środków dezynfekcyjnych.

ZP.261.9.2017 - Przetarg nieograniczony - Dostawa akcesoriów do aparatów oraz drobnego sprzętu medycznego.

ZP.261.10.2017 - Przetarg nieograniczony - Dostawa różnych produktów leczniczych i innych do apteki szpitala Zamawiającego.

ZP.261.11.2017 - Przetarg nieograniczony - Dostawa odczynników immunochemicznych wraz z dzierżawą analizatorów.

ZP.261.12.2017 - Przetarg nieograniczony - Dostawa podłoży, testów oraz odczynników z zakresu mikrobiologii wraz z dzierżawą aparatu.

ZP.261.13.2017 - Przetarg nieograniczony - dostawa odczynników hematologicznych wraz z dzierżawą analizatora.

ZP.261.14.2017 - Przetarg nieograniczony - dostawa produktów do terapii nerkozastępczej.

ZP.261.15.2017 - Przetarg nieograniczony - dostawa odczynników do wykonywania badań laboratoryjnych wraz z dzierżawą analizatorów.

ZP.261.16.2017 - Przetarg nieograniczony - dostawa odczynników oraz drobnego sprzętu laboratoryjnego.

ZP.261.17.2017 - Przetarg nieograniczony - dostawa paliw płynnych .

ZP.261.18.2017 - Przetarg nieograniczony - dostawa gazów medycznych.

ZP.261.19.2017 - Przetarg nieograniczony - dostawa materiałów opatrunkowych, rękawic medycznych, pieluchomajtek.

ZP.261.21.2017 - Przetarg nieograniczony - dostawa nici chirurgicznych.

ZP.261.20.2017- Zamówienie na usługi społeczne - świadczeniu usługi w zakresie przygotowywania i dostarczania posiłków na bazie przyjętych w dzierżawę pomieszczeń i wyposażenia kuchennego dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie.

Przetargi 2016

ZP-III-343/1/2016 - Przetarg nieograniczony - Dostawa materiałów zużywalnych do procesu sterylizacji .

ZP-III-343/2/2016 - Przetarg nieograniczony - Dostawa pasków do glukometrów wraz z bezpłatnym użyczeniem glukometrów .

ZP-III-343/3/2016 - Przetarg nieograniczony - Dostawa videokolonoskopu oraz zestawu do trepanacji czaszki .

ZP-III-343/4/2016 - Przetarg nieograniczony - Dostawa energii elektrycznej dla SPZOZ w Lubaczowie.

ZP-III-343/5/2016 - Przetarg nieograniczony - Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku oraz drobnego sprzętu medycznego.

ZP.261.6.2016 - Przetarg nieograniczony - Udzielenie kredytu bankowego lub pożyczki finansowej.

ZP.261.7.2016 - Przetarg nieograniczony - Dostawa akcesoriów do aparatów oraz drobnego sprzętu medycznego.

ZP.261.8.2016 - Przetarg nieograniczony - Dostawa środków dezynfekcyjnych.

ZP.261.9.2016 - Przetarg nieograniczony - Dostawa akcesoriów do aparatów oraz drobnego sprzętu medycznego.

ZP.262.9.2016 - Przetarg nieograniczony - Dostawa różnych produktów leczniczych i innych do Apteki Szpitala Zamawiającego.

ZP.261.10.2016 - Przetarg nieograniczony - Dostawa zestawów pomp infuzyjnych.

ZP.261.11.2016 - Przetarg nieograniczony - Dostawa heparyn drobnocząsteczkowych.

ZP.261.12.2016 - Przetarg nieograniczony - Dostawa nici chirurgicznych.

ZP.261.13.2016 - Przetarg nieograniczony - Dostawa materiałów opatrunkowych, rękawic medycznych, pieluchomajtek.

ZP.261.14.2016 - Przetarg nieograniczony - Dostawa paliw płynnych.

Przetargi 2015

ZP-III-343/ 1/2015 - Przetarg nieograniczony - Dostawa odczynników immunochemicznych wraz z dzierżawą analizatora.

ZP-III-343/2/2015 - Przetarg nieograniczony - Dostawa materiałów zużywalnych do procesu sterylizacji oraz osprzętu do autoklawów.

ZP-III-343/3/2015 - Przetarg nieograniczony - Udzielenie kredytu bankowego lub pożyczki finansowej.

ZP-III-343/4/2015 - Przetarg nieograniczony - Dostawa energii elektrycznej dla SPZOZ w Lubaczowie.

ZP-III-343/5/2015 - Przetarg nieograniczony - Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku oraz drobnego sprzętu medycznego.

ZP-III-343/6/2015 - Przetarg nieograniczony - Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku , drobnego sprzętu medycznego oraz akcesoriów do aparatów.

ZP-III-343/7/2015 - Przetarg nieograniczony - Udzielenie kredytu bankowego lub pożyczki finansowej.

ZP-III-343/8/2015 - Przetarg nieograniczony - Dostawa środków dezynfekcyjnych.

ZP-III-343/9/2015 - Przetarg nieograniczony - Dostawa leków oraz innych produktów leczniczych, wyrobów medycznych, kosmetyków.

ZP-III-343/10/2015 - Przetarg nieograniczony - Dostawa podłoży, testów oraz odczynników z zakresu mikrobiologii wraz z dzierżawą aparatu.

ZP-III-343/11/2015 - Przetarg nieograniczony - Dostawa testów, odczynników do identyfikacji i określania lekowrażliwości mikroorganizmów wraz z dzierżawą aparatu.

ZP-III-343/12/2015 - Przetarg nieograniczony - Dostawa odczynników oraz drobnego sprzętu laboratoryjnego.

ZP-III-343/13/2015 - Przetarg nieograniczony - Dostawa nici chirurgicznych, materiałów opatrunkowych, rękawic medycznych.

ZP-III-343/14/2015 - Przetarg nieograniczony - Najem ambulansów medycznych z przeznaczeniem na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ratownictwie medycznym.

ZP-III-343/15/2015 - Przetarg nieograniczony - Dostawa mleka dla niemowląt, substancji do receptury.

ZP-III-343/16/2015 - Przetarg nieograniczony - Świadczenie usług w zakresie gospodarowania odpadami medycznymi.

ZP-III-343/17/2015 - Przetarg nieograniczony - Dostawa paliw płynnych.

ZP-III-343/18/2015 - Przetarg nieograniczony - Dostawa mleka dla niemowląt, substancji do receptury.

ZP-III-343/19/2015 - Przetarg nieograniczony - Dostawa odczynników wraz z dzierżawą analizatorów.

ZP-III-343/20/2015 - Przetarg nieograniczony - Dostawa diatermii elektrochirurgicznej z wyposażeniem.

ZP-III-343/21/2015 - Przetarg nieograniczony - Dostawa odczynników wraz z dzierżawą analizatora równowagi kwasowo- zasadowej, biochemicznego oraz czytnika pasków do moczu.

Przetargi 2014

ZP-III-343/1/2014 - Przetarg nieograniczony - Udzielenie pożyczki finansowej.

ZP-III-343/2/2014 - Przetarg nieograniczony - dostawa środków do czyszczenia i pielęgnacji powierzchni oraz dozowników.

ZP-III-343/3/2014 - Przetarg nieograniczony - dostawa materiałów zużywalnych do procesu sterylizacji oraz osprzętu do autoklawów.

ZP-III-343/4/2014 - Przetarg nieograniczony - dostawa pasków do glukometrów wraz z bezpłatnym użyczeniem glukometrów.

ZP-III-343/5/2014 - Przetarg nieograniczony - dostawa energii elektrycznej dla SPZOZ w Lubaczowie.

ZP-III-343/6/2014 - Przetarg nieograniczony - dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku oraz drobnego sprzętu medycznego.

ZP-III-343/7/2014 - Przetarg nieograniczony - Integracja Szpitalnego Systemu Informatycznego z systemami utworzonymi na poziomie Regionalnego Centrum Informacji Medycznej (RCIM) w ramach projektu „Kompleksowa Informatyzacja SP ZOZ w Lubaczowie jako element Podkarpackiego Systemu Informacji Medycznej – PSIM”.

ZP-III-343/8/2014 - Przetarg nieograniczony - Dostawa respiratorów .

ZP-III-343/9/2014 - Przetarg nieograniczony - Integracja Szpitalnego Systemu Informatycznego z systemami utworzonymi na poziomie Regionalnego Centrum Informacji Medycznej (RCIM) w ramach projektu „Kompleksowa Informatyzacja SP ZOZ w Lubaczowie jako element Podkarpackiego Systemu Informacji Medycznej – PSIM”.

ZP-III-343/10/2014 - Przetarg nieograniczony - Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku, drobnego sprzętu medycznego oraz akcesorii do aparatów.

ZP-III-343/11/2014 - Przetarg nieograniczony - Dostawa środków dezynfekcyjnych.

ZP-III-343/12/2014 - Przetarg nieograniczony - świadczenie usługi w zakresie przygotowywania i dostarczania posiłków na bazie przyjętych w dzierżawę pomieszczeń i wyposażenia kuchennego.

ZP-III-343/13/2014 - Przetarg nieograniczony - DOSTAWA DROBNEGO SPRZĘTU MEDYCZNEGO, AKCESORII DO APARATÓW ORAZ FARTUCHÓW I UBRAŃ OPERACYJNYCH.

ZP-III-343/14/2014 - Przetarg nieograniczony - Dostawa leków oraz innych produktów leczniczych, wyrobów medycznych, kosmetyków.

ZP-III-343/15/2014 - Przetarg nieograniczony - DOSTAWA SPRZĘTU REHABILITACYJNEGO W RAMACH PROGRAMU PN. „PROGRAM WYRÓWNYWANIA RÓŻNIC MIĘDZY REGIONAMI II” DOFINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW PFRON.

ZP-III-343/16/2014 - Przetarg nieograniczony - NA USŁUGĘ KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W LUBACZOWIE.

ZP-III-343/17/2014 - Przetarg nieograniczony - Dostawa sprzętu medycznego z podziałem na zadania.

ZP-III-343/18/2014 - Przetarg nieograniczony - Dostawa nici chirurgicznych, materiałów opatrunkowych, rękawic medycznych.

ZP-III-343/19/2014 - Przetarg nieograniczony - Dostawa ambulansu typu C wraz z wyposażeniem medycznym z płatnością rozłożoną na raty.

ZP-III-343/20/2014 - Przetarg nieograniczony - Dostawa ambulansu typu C wraz z wyposażeniem medycznym.

ZP-III-343/21/2014 - Przetarg nieograniczony - DOSTAWA PALIW PŁYNNYCH.

ZP-III-343/22/2014 - Przetarg nieograniczony - Dostawa aparatu ultrasonograficznego.

ZP-III-343/23/2014 - Przetarg nieograniczony - Udzielenie kredytu lub pożyczki finansowej.