Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie
info@example.com

Related Posts

+48 (016) 632-81-00 +48 (016) 632-81-10
sekretariat@szpital.lubaczowski.com

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko  Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie

 

Na podstawie art. 46 ust.1 i art. 49 ust.1, pkt. 2 i ust. 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (tj. Dz.U. z 2020, poz. 295)

 

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie ogłasza konkurs na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie, ul. Mickiewicza 168, 37-600 Lubaczów

 

Ogłoszenie o konkursie

Klauzula informacyjna dla Kandydata

No Comments
Post a Comment
Name
E-mail
Website