Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie
info@example.com

Related Posts

+48 (016) 632-81-00 +48 (016) 632-81-10
sekretariat@szpital.lubaczowski.com

Uwaga !!!

PACJENTKI ODDZIAŁU GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZEGO ORAZ OSOBY PRZEZ NIE UPOWAŻNIONE W DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ MOGĄ ODEBRAĆ KARTY INFORMACYJNE ORAZ WYNIKI BADAŃ HISTOPATOLOGICZNYCH NA „PLANOWEJ IZBIE PRZYJĘĆ” W KAŻDY PONIEDZIAŁEK W GODZINACH OD 13:00 DO 14:30

No Comments
Post a Comment
Name
E-mail
Website